ENZYTRON – EN ENZYMBASERT DRIVSTOFFTILSETNING

Enzytron er en drivstofftilsetning som idag benyttes innenfor bl.a. skipsfart, veitransport, landbruk og på fritidsbåter.
Det ble opprinnelig utviklet for å fjerne slam av mikroorganismer (dieseldyr) fra rør og tanker. Kombinasjonen av bioteknologi og naturlige enzymer viste seg å være svært effektiv for nedbrytning av organisk masse, og vil dermed fungere rensende for drivstoffsystemet.
Enzytron fungerer utmerket på alle typer fossilt brensel som bensin, diesel, fyringsoljer, parafin osv.

MIKROBIOLOGI

Enzytron er et mikrobiologisk produkt som inneholder en kompleks blanding av naturlige enzymer. Enzymer fungerer i naturen som katalysatorer bl.a. i forbindelse med nedbrytning av organisk materiale. (En god sammenligning er menneskets egen fordøyelsesprosess der enzymer er med på å bryte ned maten til så små partikler at de kan fraktes ut med blodet til kroppens celler).

Enzytron inneholder ingen tungmetaller eller biocider som kan skade motor eller mekaniske komponenter.

HVORDAN FUNGERER ENZYTRON

Det er to hovedproblemer med biomassen som oppstår når dieseldyrene har utviklet seg i tanken. Det ene er den korroderende effekten slammet har, og som dermed på sikt kan medføre mekanisk skade på motoren. Den mer alvorlige konsekvensen er drifts-problemer, eller motorstans, som følge av at filtre og dyser tetter seg slik at motoren ikke får drivstoff.
Enzymene i Enzytron vil bryte ned dieselslammet til mikroskopiske partikler som dermed kan passere filtrene og forbrennes sammen med drivstoffet. På denne måten renses drivstoffsystemet for eksisterende forurensning. Eventuell nydannelse av dieseldyr vil umiddelbart brytes ned og forbrennes på samme måte.