Instruksjon for behandling

BEHANDLING AV KRAFTIG FORURENSNING

Dersom du har vært utsatt for tydelige driftsforstyrrelser som sviktende turtall, driftsstans, eller på annen måte er sikker på at du er hardt angrepet av mikrobiologisk slam:

Benytt to drivstofftanker med blandingsforholdet 20 ml pr. 50 liter drivstoff. Deretter to drivstofftanker med blandingsforholdet 10 ml pr. 50 liter drivstoff. Deretter samme blandingsforhold som for forebyggende behandling.

I dette tilfellet anbefaler vi også at du kontrollerer dieselfiltrene jevnlig da det er mange partikler som skal ut gjennom forbrenningssystemet.

BEHANDLING FOR MILD FORURENSNING

Dersom du ikke har hatt spesielle driftsforstyrrelser men, ved kontroll av drivstoffilter, kan se at du har vann og forurensning på tanken:

To drivstofftanker med blandingsforholdet 10 ml. pr. 50 liter drivstoff. Deretter samme blandingsforhold som for forebyggende behandling.

FOREBYGGENDE BEHANDLING

Kontinuerlig bruk med blandingsforholdet 5 ml. pr. 50 liter drivstoff.

Enzytron må ikke oppbevares i direkte sollys da ultraviolette stråler kan påvirke effekten av enzymene!