Dieseldyr

Dieseldyr er en generell betegnelse på de ulike mikroorganismene som kan vokse i diesel, parafin og fyringsolje. Disse organismene kan bestå av ulike typer bakterier, sopp og gjærstoffer.

Dieseldyrene er helt avhengig av vann for å leve. Vannet er tyngre enn dieselen, og vil samle seg på bunnen av tanken. I dette sjiktet mellom vann og diesel vil organismene leve og formere seg. Hydrokarbonene i drivstoffet vil fungere som næring for dieseldyrene. Etter at biodieselen ble innført har problemene økt fordi denne type diesel er plantebasert, og dermed lettere å bryte ned for mikroorganismene enn tradisjonell diesel.

Under gunstige forhold kan dieseldyrene formere seg svært raskt og danne store mengder biomasse i løpet av kort tid.

HINDRE VEKST AV DIESELDYR

Dieseldyrene er helt avhengige av vann for å leve. Det finnes alltid en viss risiko for at du kan få med vann på tanken når du fyller diesel eller gjennom utette drivstofflokk, men det største problemet er nok tilgangen til fuktig luft gjennom tankens luftesystem og kondens pga. temperatursvingninger.

For å redusere muligheten for kondens på tanken kan man sørge for at tanken er så full som mulig hele tiden. I vårt klima, med store temperatursvingninger, kan det allikevel være risiko for kondens som etter hvert vil legge seg som vann på bunnen av tanken

Fjernes vannet på tanken vil mikroorganismenes habitat forsvinne, og de kan ikke lenger leve og formere seg.

Enzytron fungerer som et dispergerende middel, og vil ved kontinuerlig bruk hindre vannansamling på tanken. Dette vil effektivt hindre vekst av mikroorganismer.

FJERNE DIESELDYR FRA TANKEN

Dersom du allerede er angrepet av dieseldyr er det ikke nok bare å fjerne vannet. Det er viktig å få fjernet slammet som ligger på tanken da dette kan medføre driftsforstyrrelser og motorstans. Dieselslammet har også en korroderende effekt på drivstoffpumper og dyser, og kan derfor medføre kostbare reparasjoner og vedlikehold.

Enzymene i Enzytron vil bryte ned den organiske massen (dieselslammet) til mikroskopiske partikler som forsvinner ut i forbrenningsprosessen.

Det finnes ulike midler som dreper, men ikke fjerner, dieseldyr. Disse midlene inneholder biocider (giftstoffer), som dieseldyrene på sikt kan utvikle resistens mot.

Enzytron er ikke et biocid, men består av naturlige enzymer. Dieseldyrene kan derfor ikke  utvikle resistens mot behandlingen.